Print Friendly, PDF & Email

Hej alle sammen,

Normalt holder vi jo årsmøder i midten af oktober, og det var da også planlagt sådan i år. Imidlertid bevirker de seneste ændringer i forholdsreglerne omkring Covid-19, at årsmøderne må udsættes.

Som varslet havde Golfklubben Lillebælt velvilligt stillet deres faciliteter til rådighed, og som sædvanligt skulle mødet være afsluttet med en runde golf – denne gang med udsigt over Lillebælt.

Men forsamlingsforbuddet blev senest ændret til en grænse på 50 personer, og desuden er der blevet sat regler for brug af mundbind i lokaler med servering. Sammen med reglerne om nødvendig afstand mv. betyder dette desværre, at de varslede årsmøder ikke lader sig gennemføre på et forsvarligt grundlag.

Det ligger bestyrelsen på sinde, at vores fælles passion i Regionsgolf ikke medvirker eller inviterer til forøget risiko for smittespredning. Vi ser derfor ingen anden udvej end at udsætte årsmøderne til afholdelse på et senere tidspunkt, hvor rammerne gør en forsvarlig afvikling mulig. Et nyt tidspunkt vil blive varslet, når situationen gør fastlæggelse af et sådan muligt.

Bestyrelsen beretning samt årsregnskabet vil blive gjort tilgængeligt på hjemmesiden snarest.

Til orientering forventer vi, at tilmelding til næste års turneringer vil blive åbnet som sædvanligt.

Med venlig hilsen,
Bestyrelserne
Regionsgolf Vest S/V & ABCD