Print Friendly, PDF & Email

Kære Koordinator og Holdkaptajn

Så er vi endelig nået til starten på vore turneringer 2019

Selv om der som bekendt ikke længere er oprykning til DGU’s divisionsspil, er der igen i år stor succes målt på antallet af tilmeldte hold.

Vi håber, I alle får spændende kampe og gode oplevelser. Og at I ikke mindst nyder det sociale samvær under og efter kampene. Det er jo en del af den tradition, som særligt kendetegner vore turneringer.

Husk de nye golfregler! Og gør evt. brug af DGU’s kvikguide til hulspilsreglerne, som kan hentes her.

I forhold til turneringernes afvikling skal vi her særskilt gøre opmærksom på Regel 18 vedr. bold mistet eller out of bounds. Skulle der foreligge en lokalregel jf. 8-E5, der omhandler ekstra lempelsesmulighed, vil denne lokalregel IKKE være gældende for kampene i Regionsgolf.

For at sikre en så smidig afvikling af turneringerne som muligt, henstiller vi til, at I overholder den fastlagte kommandovej:

  • Spiller kontakter Holdkaptajn
  • Holdkaptajn kontakter Koordinator
  • Koordinatorer kontakter Turneringsledelsen

Hvis dette efterleves, kan vi forebygge, at turneringsledelsen forelægges spørgsmål, som jeres Koordinator har svaret på.

Turneringsbetingelserne for 2019 finder du her.

Kampkort kan hentes enten som Excel eller PDF dokument her

Her finder du også dokumenter om Holdkaptajnens og Koordinatorens rolle samt brugermanualer for at indberette scores fra en match.

Vi anbefaler, at resultatindtastning og upload af kampkort sker hurtigst muligt efter en kamps afslutning.

Se denne vejledning for at taget billede af kampkortet og upload den samtlige med resultatet indberettes.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at indtaste og gemme et resultat, uden der samtidigt uploades et billede af kampkortet.

Turneringsledelsen ønsker alle en rigtig god sæson!