06 jan 2020
Print Friendly, PDF & Email

Tilmeldingerne til sæson 2020 er i fuld gang

Vi er efterhånden så langt fremme, at vi nærmer os den sidste tilmeldingsdato, der er den 15. januar.
Derfor vil vi gerne minde dig om, at hvis du ikke har nået at tilmelde din klubs hold, er der kun godt en uge til sidste tilmelding.
Har du allerede foretaget din tilmelding, skal du blot se bort fra denne meddelelse – medmindre du har yderligere tilmelding(er) af hold. Denne eftertilmelding kan også foretages frem til og med den 15. januar. Bemærk at det fra 2019 blev tilladt at tilmelde 2 hold i henholdsvis B-, C- og D-rækkerne.

TILMELD HER

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen går turneringsledelsen i gang med planlægningen af det indledende puljespil, hvorfor alle tilmeldingerne skal være på plads inden da.
Har du spørgsmål til turneringen, er du altid velkommen til at kontakte turneringsledelsen Birte Hvid ( bh@rgd.dk  ) eller Kurt Jensen ( kj@rgd.dk )

Vi har sendt denne mail til alle sidste års klubkoordinatorer. Skulle det imidlertid vise sig, at du ikke længere er klubkoordinator, vil vi bede dig videresende den til den nye klubkoordinator eller til klubbens kontor – og med kopi til os, så vi kan få ajourført vores kartotek. Besked herom sendes til webmaster Bjarne G. Jensen på bgj@rgd.dk

Vi glæder os til endnu en god sæson i samarbejde med alle jer derude i klubberne – og ønsker jer alle et rigtig godt nytår i golfens tegn!

Med venlig hilsen
Regionsgolf Danmark ABCD Vest

Bestyrelsen