Betingelser for at indsende en protest over en holdkamp

Regionsgolf Øst

Protester behandles i følge golfreglerne, regel 20.1b, og Turneringskomitèens afgørelse er endelig.

Hvis der – inden resultatet officielt er bekendtgjort – er nedlagt en protest, skal den indsendes skriftligt til turneringskomiteen (evt. forvarsel pr. telefon). Tillige med protesten overføres 500 kr. til foreningens bankkonto. Beløbet returneres, såfremt klubben/spilleren får medhold.

Begrundet protest skal være turneringskomiteen i hænde senest to døgn efter afvikling af holdkampen, som protesten vedrører. Turneringskomiteen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne protester hurtigst muligt – senest inden otte dage efter modtagelsen af den skriftligt formulerede protest.

Regionsgolf Vest ABCD

Regelspørgsmål behandles ifølge golfreglerne (Regel 20), og Turneringsledelsens afgørelse er endegyldig.

Hvis der er rejst et regelspørgsmål, skal det indsendes skriftligt til turneringsledelsen (evt. forvarslet pr. telefon).

Begrundet regelspørgsmål skal være turneringsledelsen i hænde 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Turneringsledelsen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne regelspørgsmål hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af det skriftligt formulerede regelspørgsmål.

Regionsgolf Vest Senior/Veteran

Protester vil kun blive behandlet af Turneringskomitéen, hvis der er nedlagt protest i henhold til Regel 20.1b.

En protest vil derfor kun blive behandlet, hvis den skriftligt er turneringskomiteen i hænde inden 2 døgn efter afviklingen af den match, som protesten vedrører (evt. forvarsel pr. telefon). Sammen med protesten skal betales kr. 500,00, som klubben får retur, såfremt de får ret i deres protest.

Turneringskomiteen afgør indkomne protester hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af den skriftligt formulerede protest. Indsenderen af en protest er selv ansvarlig for, at turneringskomiteen faktisk modtager protesten.