Print Friendly, PDF & Email

Øst

 • Bestyrelsen
  Siden med bestyrelsen og suppleanter er ajourført efter konstituering og listen med historiske bestyrelsesmedlemmer er opdateret.
  .
 • Turneringsledelsen
  Siden med turneringsledelsen er ajourført efter konstituering.
  .
 • Turneringsbetingelser
  Turneringsbetingelserne er ajourført som gældende for 2019.
  .
 • Vedtægterne
  Ledelse – §5 stk. 6 er ajourført efter godkende af ny formulering på Årsmødet.
  .
 • Referat
  Godkendt og underskrevet referat fra Årsmødet
  .
 • Ny bankforbindelse
  Danske Bank — Konto 9570 12684878
  .

Vest ABCD

Vest Senior/Veteran

 • Bestyrelsen
  Der var genvalg til alle på valg, og den efterfølgende konstituering gav ingen ændringer.
  Bestyrelsens sammensætning ses på bestyrelses-siden.
 • Øvrige valg
  Årsmødet imødekom bestyrelsens forslag om, at der ikke vælges en suppleant.
  Der var genvalg til revisor Kristian Gustafson. Kristian meddeler dog, at dette ville være hans sidste valgperiode.
 • Forslag fra Randers Golfklub
  Bestyrelsen tilkendegav, at den vil arbejde for en harmonisering og fælles formulering af vedtægter og turneringsbetingelser for Vest ABCD og Vest Sen/Vet.