Print Friendly, PDF & Email

Så er der nyt fra bestyrelsen

Referatet fra årsmødet den 6. Oktober i Kokkedal er nu godkendt af dirigenten og lagt på hjemmesiden.

Turneringsbetingelselserne er ajourført på hjemmesiden jf. beslutninger på årsmødet.

Vedtægterne er ajourført på hjemmesiden jf. beslutninger på årsmødet.

Resultater og stilling for sæson 2019 er lagt i arkiv

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. oktober i Hjortspring GK kl. 17:00
Her vil vi primært tale om indbydelsen til sæson 2020.
Vi forventer at være klar med indbydelsen medio november.

Mange hilsner

Bestyrelsen