Print Friendly, PDF & Email

Landsfinalerne sættes på pause i 2022.

Igennem de seneste år har bestyrelsen i Regionsgolf Øst valgt at ændre turneringsopbygningen for Senior-, Veteran- og Superveteranturneringerne. Til forskel fra det i Vest yderst velfungerende op- og nedrykningsspil har man i Øst i tillæg til aldersgrupperne valgt at indbygge en opdeling i hcp.-grupper i lighed med de sideordnede A-B-C-D turneringer.

Ændring af opbygningen i Øst har desværre udfordret afvikling af landsfinalerne på et ligeværdigt grundlag. På det seneste årsmøde i Øst blev det videre samarbejde omkring landsfinalerne sat under debat og en afstemning medførte en beslutning om, at man fra Øst kun ønsker at deltage i landsfinaler i A og B rækker.

Bestyrelsen i Regionsgolf Vest Sen/Vet har vurderet konsekvensen af denne beslutning og meddelt bestyrelsen for Regionsgolf Øst, at vi på dette grundlag foreslår landsfinalerne sat på pause i 2022. Alle hold som deltager i vores turneringer i Senior, Veteran og Superveteran deltager på samme grundlag uanset, hvilken række holdet spiller i. Vi ønsker ikke at skabe ulige forhold omkring afviklingen af og afslutning på turneringerne.

Vi beklager selvfølgelig, at samarbejdet på tværs af landet således sættes under pres. Vi har i flere omgange vurderet, om en evt. tilsvarende ændring af turneringerne i Vest ville skabe en bedre opbygning, og emnet er blevet vendt på de seneste 4 årsmøder. Resultatet er hver gang blevet, at hverken bestyrelse eller årsmøderne kunne se fordele. I stedet ville det skabe en del uhensigtsmæssigheder for specielt de mindre klubber omkring dannelse af hold og dermed tilmelding. Bestyrelsen er derfor blevet støttet i at fastholde den kendte turneringsopbygning.

I 2022 bliver afslutningen på turneringerne altså Regionsfinalerne. Vi vil gerne forsikre alle, at vi vil sætte alle sejl til, så disse bliver en fantastisk oplevelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen