Print Friendly, PDF & Email

Alle vore koordinatorer har modtaget mail med en lille julehilsen. Koordinatorerne er vort vigtigste kommunikationsled, men der er jo mange flere golfere, der har andel i vore fælles oplevelser. Derfor gælder vor hilsen faktisk også dem. Læs nedenfor:

Kære golfvenner,

Årets juleaften er kun én nat væk, og der er kun en uge tilbage af 2018. Vi vil gerne takke jer alle for hver jeres bidrag til at gøre 2018 til er helt igennem forrygende år i Regionsgolf.

I ved alle, at planlægningen af næste års turneringer er godt undervejs, og 2019 vil med sikkerhed også bringe gode oplevelser med gode holdkampe og positivt socialt samvær.

I skrivende stund har vi modtaget tilmeldinger fra 34 klubber, altså ca. en tredjedel af det endelige antal. Men der er selvfølgelig også 3 uger tilbage, inden tilmeldingsfristen udløber den 15. januar. Alligevel vil vi gerne erindre de klubber, der endnu ikke har ladet tilmeldingerne registrere, om fristen. Når fristen er udløbet, har vores turneringsledere kun et par uger til at få alle puljer på plads, så planen for gruppespillet kan publiceres. Alle tilmeldinger skal derfor gerne være på plads ved fristens udløb.

Vi siger tak for året, som rinder ud, og ønsker alle en glædelig jul og et godt, lykkebringende nytår.

Med julehilsen,
Turneringsledelsen