Print Friendly, PDF & Email

Kære golfvenner

Snart står der 2021 på kalenderen og et meget anderledes 2020 lægges bag os. Et 2020, hvor Covid-19 overtog stort set alle overskrifter og satte sig kedelige præg på alle tænkelige aktiviteter. Også i vores egen golfverden måtte af vi affinde os med en række begrænsninger omkring de aktiviteter, vi alle ellers anser for selvfølgelige. Trods vanskelighederne lykkedes det os at gennemføre et næsten komplet turneringsprogram, og heldigvis har vi kun modtaget positive reaktioner på de nødvendige ændringer. Tak for jeres imødekommenhed og store indsats for at få enderne til at nå sammen.

Efter først en udsættelse blev vores årsmøde afholdt virtuelt i november. Referatet findes andet sted på hjemmesiden. Det var en ny øvelse, som heldigvis forløb tilfredsstillende. Men selvom man godt kunne fristes til at gentage denne form næste år, vil vi nu alligevel foretrække et fysisk årsmøde. Det er jo ikke så tit, vi har lejlighed til at mødes klubrepræsentanter og bestyrelse imellem. Og så får vi trods alt også mulighed for at spille lidt golf ved samme lejlighed.

Nu ser vi frem mod et nyt år, hvor vi tillader os at forvente mere normale tilstande, når vores turneringer skal afvikles. Heldigvis er der en vaccine rundt om hjørnet, og vi tror på en sommer i 2021, hvor det igen bliver muligt at fungere i et åbent socialt samvær med hinanden. Så bliver det også muligt igen at afvikle kampene i vores turneringer i de savnede kendte rammer. Lad os alle krydse fingre for en positiv udvikling og et 2021 tilbage på sporet.

Tilmeldingerne til næste års turneringer strømmer ind. Vi har i 2021 etableret en ny C-række i Superveteran turneringen. Det er resultatet af en udvikling, som selv de største optimister ikke kunne forudse, da turneringen blev oprettet. Hvor er det dog fornøjeligt, at vores fælles lidenskab på denne måde kan medvirke til at holde os i gang, selv om håret er sparsomt eller gråt. Vi lader optimismen råde og tror på chancen for at slå vores hidtidige rekord for tilmeldinger. Men resultatet kender vi selvfølgelig først, når tilmeldingsfristen udløber.

HUSK! Sidste frist for tilmelding er den 15. jan. 2021.

Sluttelig og ikke mindst, TAK til alle klubber, koordinatorer, alle der bidrager til, at turneringerne forløber så flot. Alle de mange positive tilkendegivelser er med til, at vi i bestyrelsen bevarer lysten til arbejdet. Nu for at 2021 skal blive endnu et forrygende år.

Vi siger tak for året, som rinder ud, og ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Pas på jer selv og hinanden!

Med julehilsen,
Bestyrelsen