Print Friendly, PDF & Email

Tilmeldingerne er godt i gang!

Der har imidlertid vist sig lidt usikkerhed med hensyn til holdenes indplacering i de øverste rækker. Årsagen er, at vi som tidligere meddelt har valgt at invitere klubber med hold i DGU’s divisioner til at melde et hold til i de øverste rækker, hvis de ikke allerede er repræsenteret her.

Fra 2019 er der ingen op- og nedrykning mellem Danmarksturneringen og Regionsgolf, så alle spillere kan spille frit i begge turneringsgrupper. Holdene i Danmarksturneringen for senior, veteran og superveteran er jo placeret her i kraft af oprykning fra Regionsgolf, og med meget forskellige spilleterminer finder vi det naturligt, at klubberne får mulighed for også i Regionsgolf at stille med deres stærkest mulige hold.

Indplacering af de relevante hold er dog ikke et krav ved tilmeldingen, men af praktiske årsager er den automatiske tilmelding indrettet til at medtage disse hold. Skulle der blandt de berørte klubber være enkelte, der ikke ønsker at tage imod invitationen, skal man for korrekt tilmelding sende webmaster en information herom. Så finder vi en løsning uden om den automatiske tilmelding.

Den samlede liste med indplacering af hold til turneringerne 2019 kan ses ved at følge dette link.

Indplacering af hold til turnering 2019

PS! Vær opmærksom på, at nå I ser på “veteran” er terminologien ændret fra 2018 til 2019:

2018: VE – VA – VB – VC
2019: VA – VB – VC – VD