Print Friendly, PDF & Email

Ophøret af sammenhængen mellem Regionsgolf og Danmarksturneringen for senior-, veteran og superveteran turneringerne gjorde 2019 til et overgangsgår, hvor der var flere hold i den øverste række end sædvanligt. Ved indplaceringen til turneringerne i 2020 vender vi tilbage til normalen, og opgørelsen af op- og nedrykning er lettere påvirket heraf. Skulle der være klubber, som ikke kan gennemskue grundlaget for deres holds indplacering, er turneringsledelsen selvfølgelig behjælpelig med en forklaring.

I senior-turneringen måtte vi i 2019 overføre hold tilmeldt i C-rækken til B-rækken. I næste års turnering har vi alligevel valgt at fastholde tilmelding til en C-række. Vi håber antallet af tilmeldte hold vil vise sig stort nok til, at den sædvanlige C-række kan oprettes.

I superveteran-turneringen ser vi et stigende antal tilmeldinger, og hvis stigningen fortsætter, bliver det nødvendigt at oprette en C-række. Vi åbner dog ikke for en C-række ved tilmeldingen, men på baggrund af tilmeldingerne vil vi efterfølgende vurdere, om vi allerede i 2020 skal dele tilmeldingerne op. Bliver dette aktuelt, vil de berørte klubber blive kontaktet direkte efter tilmeldingsfristens udløb.

I enkelte tilfælde sker det, at klubber vælger ikke at melde hold til turneringerne, selv om de er kvalificeret til at deltage i en “højere række”. I disse tilfælde har turneringen så haft “et hul” i puljedannelsen. Hvis dette viser sig aktuelt i 2020, vil vi som nyt princip “fylde op” nedefra. Dette håber vi vil begrænse omfanget af puljer med kun 3 hold.

Den komplette liste med indplacering af de i 2019 tilmeldte hold kan downloades her.

Vi kan hermed lukke sæsonen 2019 og håber alle kan se tilbage på en sæson med talrige skønne oplevelser. Vi glæder os allerede til sæsonen 2020 og ønsker alle en glædelig afslutning på året 2019.