18 jan 2018
Print Friendly, PDF & Email

Tilmelding til turneringen i Øst for 2018 er slut og tilmeldingsblanketten er fjernet

 

Bestyrelsen vil i den kommende tid udarbejde puljerne i de enkelte rækker.

Vi forventer at puljefordelingen og kampprogrammet for puljespillet – med ugenumre – bliver lagt på hjemmesiden senest medio februar 2018.

Herefter vil klubkoordinatoren få tilsendt en mail om, at adgangskoden er blevet aktiveret, så der er adgang til menuen “Administration” på hjemmesiden. Klubkoordinatoren vil efterfølgende selv kunne ændre adgangskoden og oprette holdkaptajner og tildeler disse adgangskode.


Senest 1. marts 2018 skal hjemmeklubberne have tastet matchdatoer og tid.

Fra 2. marts 2018 til 1. april 2018 kan udeholdene bede om at få ændret matchdag og tid.
Det aftales indbyrdes. Og mail sendes til matchleder Jim Christensen.
Såfremt der ikke opnås enighed de to klubber imellem, fastsætter formanden spilledagen – efter mægling.

Den 2. april 2018 er matchprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytningHusk at meddele evt. ændret matchdato til matchleder Jim Christensen.