Print Friendly, PDF & Email

Så er der mindre end to uger tilbage af 2017, og julen står lige foran os. I Regionsgolf Vest sen/vet kan vi se tilbage på et år med uendelig mange positive oplevelser og turneringer, som har skabt glæde for rigtig mange medlemmer af de danske golfklubber. Vi vil gerne sige tak for den opbakning vore turneringer nyder, og for alle de positive tilbagemeldinger, der er blevet turneringsledelsen til del igennem året.

Lige om lidt tager vi hul på 2018. Tilmeldingerne til det kommende års turneringer er igen overvældende. De 364 tilmeldte hold repræsenterer faktisk en rekord, når vi tager DGU’s udvidelse af Danmarksturneringen for Senior og Superveteran med i betragtning. Vi har her afgivet yderligere 8 hold, og tælles disse med, når vi 372 hold imod 369 i 2017.

Nu er antallet jo ikke i sig selv udtryk for succes. Men vi tillader os alligevel, at se det som en strømpil på en vidunderlig stor interesse for vore turneringer i de jyske og fynske golfklubber.

Vore turneringsplanlæggere er nu i gang med at lave puljeinddeling og spilleplan. Det hele bliver publiceret i januar.

Turneringsledelsen siger tak for i år og ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Vi ses derude igen i 2018.

Turneringsledelsen
20-12-2017