Print Friendly, PDF & Email

Som tidligere meddelt blev årsmødet 2020 der oprindeligt var fastsat til den 18. oktober udsat grundet de skærpede COVID-19 restriktioner. I lyset af de fortsatte og skærpede restriktioner, har bestyrelsen besluttet at gennemføre årsmødet online. ABCD’s vedtægter omfatter ikke muligheden for at afholde online-årsmøde, men set i lyset af de usædvanlige omstændigheder finder vi, at årsmødet alligevel kan gennemføres i denne form.

Mødetidspunkt: Tirsdag den 15. december 2020 kl. 19:00
Mødeplatform.: Microsoft Teamviewer
Tilmelding …….: Via GolfBox (se nedenfor)
Tilmeldingsfrist: Fredag den 11. december 2020 kl. 24:00

Bestyrelse/turneringsledelse ABCD-Vest

Steen Ogstrup, Birte Hvid, Karsten Troelsen, Kurt Jensen, Bjarne G. Jensen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning  – Download Års- og turneringsberetningen
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – Årsrapport 2020 ABCD-Vest – underskrevet
 6. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – ABCD Vest Budget 2020-21
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  1. På valg er:
   Steen C. Ogstrup (modtager genvalg)
   Kurt Jensen (modtager genvalg)
   Karsten Troelse (modtager genvalg)
   Bestyrelsen foreslår genvalg
  2. Valg af revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Kyndesgaard (modtager genvalg)
 9. Forslag til vedtægtsændringer
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Deltagerliste

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.