Print Friendly, PDF & Email

Som tidligere meddelt er årsmødet 2020 der oprindeligt var fastsat til den 18. oktober udsat grundet de skærpede COVID-19 restriktioner, Da vi ikke kan indikere den nye dato og betingelserne hertil offentliggør vi derfor allerede nu Dagsordenen for det kommende årsmøde.

Bestyrelse/turneringsledelse ABCD-Vest

Steen Ogstrup, Birte Hvid, Karsten Troelsen, Kurt Jensen, Bjarne G. Jensen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning  – Download Års- og turneringsberetningen
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – Årsrapport/regnskab 2020 ABCD-Vest
 6. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  1. På valg er:
   Steen C. Ogstrup (modtager genvalg)
   Kurt Jensen (modtager genvalg)
   Karsten Troelse (modtager genvalg)
   Bestyrelsen foreslår genvalg
  2. Valg af revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Kyndesgaard (modtager genvalg)
 9. Forslag til vedtægtsændringer
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i Golfbox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.

Der åbnes for tilmelding, når en ny mødedato er fastlagt.