Statistik for puljespillet

Nedenfor er lidt statistik for puljespillet i de tre afdelinger. Øverste række viser fordelingen af hhv. hjemmesejre, uafgjort og udesejre fordelt i procent. Nederste række viser fordelingen af det hhv. hjemmesejre, uafgjort og udesejre fordelt på antallet af holdkampe. Tallet i parentes er antallet af spillede holdkampe i hver afdeling. Øst i % Vest ABCD…

Slutspillet står lige foran os!

Puljespillet i årets turneringer nærmer sig sin afslutning. Vi siger tak for et rigtig godt forløb uden de store udfordringer for Turneringsledelsen. Der har været en enkelt protest, som er behandlet og afklaret i en god tone. Derudover har der været enkelte uheldige situationer, som nemt kunne være undgået, hvis de ellers simple regler for…

Kaptajnes pligt vedr. kampresultatet

Det er vigtigt, at holdkaptajnen er bevidst om sine pligter vedrørende registrering af kampresultatet. Turneringsbetingelserne fastlægger frister for både registrering (indtastning) af resultatet og for verificering af samme. Overskrides disse frister udløses der konsekvenser i form af tabt kamp eller tabt mulighed for indsigelse. Se mere under Holdkaptajnens pligter, ansvar og beføjelser.