Print Friendly, PDF & Email

Puljespillet er slut og vi ønsker alle puljevindere tillykke!

I turneringsledelsen har vi oplevet et stabilt og godt forløb af de mange kampe, og ikke konstateret nævneværdige problemer.

Desværre har der igen i år været en hel del hold, der har trukket sig. Det er rigtig ærgerligt for de øvrige hold i de pågældende puljer, som får færre kampe. Det er naturligvis også ærgerligt for turneringsledelsen da trukne hold giver en del ekstra administrativt arbejde. I 2018 vil vi fortsat være opmærksom på dette problem og opfordre klubberne til have større sikkerhed for at der både er spillere og holdkaptajner til de tilmeldte hold.

Spilleplanen til slutspils kampene er på hjemmesiden, og vi er i fuld gang med at finde baner til de mange kampe. Vi håber på at møde velvilje hos klubberne når vi kontakter dem.  Vi forventer at kunne lægge info om baner ind inden for de kommende uger.

Kampene skal spilles på datoerne og tidspunkterne der er lagt ind i spilleplanen. Skulle der være behov for et andet spilletidspunkt end det fastlagte, kan dette undtagelsesvis accepteres, forudsat at de involverede hold bliver enige om et tidspunkt samt selv laver ny aftale med den pågældende bane og meddeler det til turneringsledelsen. Kampen skal være gennemført og resultatet indtastet senest søndag aften kl. 21.00 i den berammede spilleuge.

Husk at det er det hold, der står først på planen, der har ”hjemmeklub status” dvs. har ansvar for aftale om forplejning, indtastning af resultat m.m.

I forbindelse med slutspillet som inden længe står for døren gælder:

For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilskampe, og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilskampene.

Turneringsledelsen ønsker alle nogle spændende slutspilskampe og vi glæder os til at se alle vinderne til Regionsfinalen i Odense Eventyr Golf Klub den 2. og 3. september (se hjemmesiden).

Alle ønskes en fortsat god golfsæson.

Med venlig hilsen
Turneringsledelsen