Print Friendly, PDF & Email

Det er med stor glæde, at tiderne igen er til, at vi kan mødes i et større antal.

Derfor indkaldes til Årsmøde i Viborg Golfklub Søndag den 17. oktober 2021 Kl. 08:00

Tilmeldingsfrist: Senest mandag den 11. oktober 2021
Tilmelding ……..: Via GolfBox (se nedenfor)

Vi håber at se rigtig mange af jer til et konstruktivt møde efterfulgt af en god golfrunde på Viborgs dejlige bane..

Dagens program:

08:00 Indskrivning og morgenkaffe
09:00 Årsmøde  ABCD
10:45 Årsmøde S&V
12:15 Frokost inkl. Øl/vand
13:00 Golf – 9 eller 18 huller Stableford


Bestyrelsen/turneringsledelsen ABCD-Vest

Steen Ogstrup, Birte Hvid, Karsten Troelsen, Kurt Jensen, Bjarne G. Jensen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning – 2021 Års- & Turneringsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – Revideret Regnskab 2020/21
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – Budget 2021/22
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  a. På valg er:
      Birte Hvid (modtager ikke genvalg)
      Helle Olesen – fra Give Golfklub er kandidat til bestyrelsen
      Bjarne G. Jensen (modtager genvalg)
      Bestyrelsen foreslår genvalg
  b. Valg af revisor:
      Bent Kyndesgaard (modtager genvalg) – bestyrelsen foreslår genvalg
 9. Forslag til vedtægtsændringer – Ingen
 10. Indkomne forslag – Forslag
 11. Eventuelt

Deltagerliste og tilmelding

Tilmeld dig i Golfbox nedenfor

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.
Gebyr Kr. 325,00 pr. deltager der skal betales ved tilmeldingen dog senest den 11.oktober 2021 til –
ABCD Vest’s  konto: 1551‐3426713705  – husk ved indbetaling at angive Årsmøde+ Klubnavn”. 

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i:

a. Møde og golf 18 huller

b. Møde og golf 9 huller

c. Eller kun møde

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen