Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Albertslund Golfklub søndag den 3. oktober 2021

 

Dagens program

08.30 — Kaffe/te og rundstykke med ost/rullepølse.
10.00 — Gunstart 9-hullers stableford. Fuld SPH for hullerne 10-18. SpillerLiveScoring via GolfBox link.
13.00 — Frokost inkl. 1 mellem øl/vand. Efterfulgt af kaffe/te.
14.00 — Årsmøde.

Beslutningsreferat af årsmøde i Regionsgolf Øst

I alt var 31 personer fra 24 klubber tilmeldt.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen anbefaler Jørren Kær, Frederikssund.
  Jørren Kjær blev valgt enstemmigt.
  Dirigenten konstaterede at der er 21 stemmeberettiget til mødet.
 2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning – for året der er gået.
  Søren Vestergaard uddybede den skriftlige beretning.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  Michael Hansen gennemgik årsregnskabet og fortalte om bestyrelsens prioriteringer i forhold til budgettet for 20/21.
  Årsregnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag.
  1. Forslag fra bestyrelsen
   1. Vedtægtsændring – Bestyrelsen ønsker at få stemmeret til Årsmødet.
    Forslaget blev vedtaget med stemmerne 14 for og 4 imod. 3 stemte ikke.
    Der er nu 26 stemmeberettiget til mødet.
   2. Definition af det fortsatte samarbejde med Vest – Senior/Veteran fra 2022
    Forslag B2a og B2b blev forkastet med stemmerne 1 for og 16 imod
    Forslag B2c – “Samarbejdet med Vest – Senior/veteran omkring landsfinaler begrænses til SA, SB, VA, VB, SVA og SVB”
    blev vedtaget med stemmerne 24
    for og 0 imod. 2 undlod at stemme.
    Dermed udgik forslag B2d og B2e
  2. Forslag fra klubberne.
   1. K-01 fra Furesø om at forlænge puljespillet til efter sommerferien.
    Forslaget blev forkastet med stemmerne 1 for og 25 imod.
   2. K-02 fra Furesø om at fjerne prøveordningen for at Singler spilles som firebolde
   3. K-03 fra Mølleåen om prøveordningen for muligheden for at Singler spilles som firebolde i matcherne gøres permanent.
    Forslag 2 og 3 blev behandlet som et punkt.
    Forslag 2 komme ikke til afstemning, da prøveordningen for 2021 automatisk udløb ved udgangen af sæson 2021.
    Forslag 3 blev forkastet med stemmerne 22 imod og 4 for.
 5. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse.
  Budgettet for 2021/22 blev enstemmigt godkendt.
  Tilmeldingsgebyr i 2021/22 på uændret kr. 600,00 pr. tilmeldt hold blev enstemmigt godkendt.
 6. Valg til
   1. Bestyrelsen
    Næstformand Niels Markussen modtog genvalg.
    Kasserer Michael Hansen modtog genvalg.
    Begge blev enstemmigt genvalgt.
   2. Suppleanter
    Michael Schmidt, Fredensborg modtog genvalg.
    Lars Engel, Albertslund modtog genvalg.
    Begge blev enstemmig valgt.
   3. Revisor
    Henning Bergh, Trelleborg Golfklub, Slagelse, modtog genvalgt som foreningens revisor.
    Henning blev enstemmigt valgt.
 7. Eventuelt
  xx