Print Friendly, PDF & Email

Referat af Årsmøde i Viborg den 17-10-2021:

Velkomst ved formand Knud Højgaard, som bød alle velkommen og glædede sig over, at det igen var muligt at afholde årsmødet på normal vis.

 1. Valg af dirigent
  Lars Dahl Nielsen valgt.
  Lars gennemgik indvarsling og erklærede årsmødet lovligt.
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
  Antal stemmeberettigede medlemmer: 22
 3. Bestyrelsens beretning
  Formanden supplerede den skriftlige beretning med en række bemærkninger til turneringernes gennemførelse og forløb.
  Forsamlingen havde enkelte spørgsmål til forskellighederne i turneringsgrundlaget mellem Øst og Vest. Bestyrelsen henviste til forløbet igennem de seneste år. Det var overvejende en gentagelse af forhold allerede gennemgået på de seneste årsmøder.
  Beretningen blev godkendt!
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab
  Kassereren gennemgik indtægter, udgifter og status i henhold til forud publiceret materiale, samt revisors blanke påtegning.
  Regnskabet blev godkendt!
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer for indeværende år
  Kassereren gennemgik budgettet i henhold til det forud publicerede materiale. Tilmeldingsgebyret er forudsat uændret.
  Budgettet blev taget til efterretning!
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
  Der var ingen forslag til behandling.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg var:
  Knud Højgaard
  Janni Jepsen
  Begge blev genvalgt!
 8. Valg af revisor
  Eigild Trankjær var åben for genvalg. Fra salen blev Ingo Nikolajsen bragt i forslag. Der blev derfor holdt afstemning.
  Resultat:  Eigild: 12 – Ingo: 8 – blanke: 1 – ikke afleveret: 1
  Eigild Trankjær er genvalgt!
 9. Eventuelt
  I visse klubber opleves der vanskeligheder med at aftale spilletidspunkter udenfor dagtimerne (normal arbejdstid). Det er allerede fastlagt, at man i senior- og veteranturneringerne ikke kan insistere på afvikling inden for normal arbejdstid.

Dirigenten erklærede herefter årsmødet afsluttet!


 

Årsmøde i Viborg Golfklub den 17. oktober 2021.

Årets turneringer i Regionsgolf afsluttes med Landsfinaler i den kommende weekend, og sæsonens afslutning med årsmøde er lige foran os.

Efter et meget atypisk 2020 med on-line årsmøde kan vi heldigvis igen afholde et normalt årsmøde med fysisk tilstedeværelse og gerne lidt golf.

Formelt skal vi således varsle årsmødet til afholdelse søndag, den 17. oktober 2020. Årsmødet afholdes hos Viborg Golfklub.

Vi beder alle klubber sætte kryds i kalenderen og udpege repræsentanter.

Dagsorden for mødet er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Bestyrelsens beretning – Se her!
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab – Se her!
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer for indeværende år – Se her!
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Knud Højgaard og Janni Jepsen (begge modtager genvalg)
 8. Valg af revisor
  På valg er Eigild Trankjær
 9. Eventuelt

Beretning og bilag udsendes i god tid inden årsmødet.


Dagens program:

 • Kl. 8:00 Indskrivning og morgenkaffe
 • Kl. 9:00 Årsmøde  ABCD
 • Kl. 10:45 Årsmøde Sen/Vet
 • Kl. 12:15 Frokost inkl. en øl eller vand
 • Kl. 13:00 Golfmatch

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet. Ud over deltagelse i mødet skal du vælge evt. deltagelse i golfmatchen (9 eller 18 huller).

Deltagergebyr er kr. 325,00 der betales ved tilmeldingen eller senest den 11.oktober 2021.

Betaling sker til Regionsgolf Vest “ABCD”, som er årets arrangør. Brug konto 1551‐3426713705. Ved betaling bedes I angive “Årsmøde og Klubnavn”.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.