Print Friendly, PDF & Email

Årsmøde i Viborg Golfklub den 17. oktober 2021.

Årets turneringer i Regionsgolf afsluttes med Landsfinaler i den kommende weekend, og sæsonens afslutning med årsmøde er lige foran os.

Efter et meget atypisk 2020 med on-line årsmøde kan vi heldigvis igen afholde et normalt årsmøde med fysisk tilstedeværelse og gerne lidt golf.

Formelt skal vi således varsle årsmødet til afholdelse søndag, den 17. oktober 2020. Årsmødet afholdes hos Viborg Golfklub.

Vi beder alle klubber sætte kryds i kalenderen og udpege repræsentanter.

Dagsorden for mødet er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Bestyrelsens beretning – Se her!
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab – Se her!
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer for indeværende år – Se her!
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Knud Højgaard og Janni Jepsen (begge modtager genvalg)
 8. Valg af revisor
  På valg er Eigild Trankjær
 9. Eventuelt

Beretning og bilag udsendes i god tid inden årsmødet.


Dagens program:

 • Kl. 8:00 Indskrivning og morgenkaffe
 • Kl. 9:00 Årsmøde  ABCD
 • Kl. 10:45 Årsmøde Sen/Vet
 • Kl. 12:15 Frokost inkl. en øl eller vand
 • Kl. 13:00 Golfmatch

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet. Ud over deltagelse i mødet skal du vælge evt. deltagelse i golfmatchen (9 eller 18 huller).

Deltagergebyr er kr. 325,00 der betales ved tilmeldingen eller senest den 11.oktober 2021.

Betaling sker til Regionsgolf Vest “ABCD”, som er årets arrangør. Brug konto 1551‐3426713705. Ved betaling bedes I angive “Årsmøde og Klubnavn”.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.