Print Friendly, PDF & Email

Årets turneringer i Regionsgolf afsluttes med Landsfinaler i den kommende weekend, og en usædvanlig sæson afviklet under Covid-19 restriktioner har dermed nået sin afslutning. På trods af de særlig vilkår er det lykkedes i Regionsgolf Vest S/V at gennemføre turneringerne med fuldt program. At dømme ud fra de tilbagemeldinger, der er tilgået turneringsledelsen, er der udbredt tilfredshed hermed. Tak til alle, der har bidraget til at få det sammenpressede program til glide uden de store problemer.

Ved afslutning af sæsonen er det så tid til årsmøde i Regionsgolf Vest Senior/Veteran. Dette varsles hermed til afholdelse søndag, den 18. oktober 2020. Årsmødet afholdes hos Golfklubben Lillebælt i Middelfart.

Vi beder alle klubber sætte kryds i kalenderen og udpege repræsentanter.

Program for årsmødet med tilhørende formel indkaldelse, dagsorden og bilag udsendes i god tid inden mødet. Sædvanen tro afsluttes årsmødet med en golfmatch på klubbens dejlige bane med udsigt over Lillebælt.