Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Himmelbjerg Golf Club den 6. oktober 2019

Dagens program

08.00 — Indskrivning og morgenkaffe
09.00 — Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
10.45 — Årsmøde Regionsgolf Vest sen/vet
12.15 — Frokost inkl. 1 øl/vand
13.00 — 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Turneringsledelse

Knud Højgaard, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen, Janni Jepsen

Dagsorden årsmøde Vest Sen/Vet
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
  5.1. Forslag fra bestyrelsen
  5.2. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er:
  Knud Højgaard (modtager genvalg)
  Janni Jepsen (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
 7. Valg af suppleant til Turneringsledelsen
  Turneringsledelsen foreslår ingen valgt
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår valg af Eigild Trankjær
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september.

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen. Afsenderen vil være Himmelbjerg GK, da turneringen er sat op i deres licens.

Seneste frist for tilmelding til Årsmødet er mandag den 30. september 2019