Print Friendly, PDF & Email

Som det er meddelt tidligere, har det været nødvendigt at udsætte årsmødet 2020. Det vil blive afholdt så snart, det er forsvarligt under hensyntagen til restriktionerne omkring Covid-19.

Der dog ingen grund til ikke nu at orientere om årsmødets dagsorden mv.

Bestyrelsen for Regionsgolf Vest S/V:

Knud Højgaard, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen, Janni Jepsen

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Bestyrelsens beretning – download her
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab – download her
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer (uændret) for indeværende år – download her
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
  – Forslag fra Randers Golf Klub – download her
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Peter Thingholm (modtager genvalg)
  Jørgen Strøm (modtager genvalg)
  Freddy Sunesen (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Eigild Trankjær
 9. Eventuelt

 

For dagsorden dækkende årsmødet Regionsgolf Vest ABCD henvises til denne afdeling.

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i Golfbox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.

Der åbnes for tilmelding, når en ny mødedato er fastlagt.