Print Friendly, PDF & Email

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen anbefaler Holger Dock fra Kokkedal.
 2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning – for året der er gået.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  1. Forslag fra bestyrelsen.
  2. Forslag fra klubberne.
 5. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse.
 6. Valg til
  1. Bestyrelsen
   Næstformand Niels Markussen aftræder efter tur og modtager genvalg.
   Kasserer & Webmaster Michael Hansen aftræder efter tur og modtager genvalg.
   Bestyrelsen foreslår genvalg.
  2. Suppleanter
   Michael Schmidt, Fredensborg modtager genvalg.
   Lars Engel, Albertslund modtager genvalg.
   Bestyrelsen foreslår genvalg.
  3. Revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Bergh, Trelleborg Golfklub, Slagelse.
 7. Eventuelt

Referat af årsmøde i Regionsgolf Øst

I alt var 32 koordinatorer tilmeldt. Bestyrelsen var fuldtalligt til stede, og der var besøg af Lars Broch, formand for Dansk Golf Union.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen anbefaler Holger Dock fra Kokkedal. Holger Dock blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning – for året der er gået.
  Beretningen blev godkendt. Der var et ønske om at afsnittet om landsfinaler og samarbejde med Vest skulle ændres. Beretningen står dog som først udformet. Der er et udtalt ønske blandt et stort antal koordinatorer om, at Østs bestyrelse fortsætter arbejdet for at skabe ens turneringsbetingelser i Øst og Vest.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  Michael Hansen gennemgik årsregnskabet og fortalte om bestyrelsens prioriteringer i forhold til budgettet for 18/19. Årsregnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag.
  1. Forslag fra bestyrelsen.
   1. Startorden og resultatindtastning i puljespillet.
    Vedtaget med fjernelse af sidste linje – Der vil ikke være bøde på 500 kr. ved gentagen for sent indtastet resultat.
   2. Resultatindtastning i Slutspillet.
    Forkastet
   3. Nye detaljerede forholdemåder ved afbrydelse af spil.
    Vedtaget
   4. Deltagere og berettigelse.
    Vedtaget
   5. Regions- og landsfinaler. Afbud/udeblivelse accepteres ikke og giver klubben karantæne fra den pågældende række i efterfølgende sæson.
    Vedtaget
   6. Vedtægterne er gennemskrevet med tilretninger.
    Vedtaget
  2. Forslag fra klubberne.
   1. Der spilles med 3/8 handicap i senior/veteran/superveteran C- og D-rækkerne
    Forkastet
    1b: Samma som 1a – dog ved sammenlægning af rækker
    Forkastet
   2. Ønske om dresscode
    Forkastet
   3. Singler spilles som to- eller firebolde i matcherne
    Forkastet
   4. Singler spilles som firebolde
    Forkastet
   5. Kan man oprette en MIX-række?
    Forkastet
   6. Karens for divisionsspillere
    Forkastet
   7. Spilletidspunkt efter 15.30
    Forkastet
 5. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse.
  Budgettet for 2019/20 blev godkendt. Det blev desuden godkendt, at vi fortsætter med samme tilmeldingsgebyr i 2019/20 på kr. 600,00 pr. tilmeldt hold.
 6. Valg til
   1. Bestyrelsen
    Næstformand Niels Markussen modtog genvalg.
    Kasserer & Webmaster Michael Hansen modtog genvalg.
   2. Suppleanter
    Michael Schmidt, Fredensborg modtog genvalg.
    Lars Engel, Albertslund modtog genvalg.
   3. Revisor
    Henning Bergh, Trelleborg Golfklub, Slagelse, blev genvalgt som foreningens revisor.
 1. Eventuelt

Lars Broch takkede for at måtte deltage i dagen og fortalte kort om det arbejde, der har været for at få de syv handicapsystemer i verden forenet i et system. Af hensyn til en ordentlig igangsætning, er systemet udskudt til 2021, hvor vi vil høre mere.

Referent

Søren Vestergaard