Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Ishøj Golfklub søndag den 7. oktober 2018

 

Dagens program

10.00 — Morgenkaffe med rundstykke samt indskrivning og udlevering af scorekort.
11.00 — Gunstart 9 hullers stableford. Fuld SPH. Hullerne 1-9 spilles.
13.15 — Frokost incl. 1 øl/vand.
14.15 — Årsmøde.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Thorkild Kristensen, Ishøj Golfklub
 2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning 2018
  Bestyrelsesberetning 2018
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  Revideret regnskab 2017/2018
 4. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse
  Budget 2018/2019 og Holdgebyr 2019
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen
   1 – Nye turneringsbetingelser – Se dem her
   2 – Forslag til ny formulering i vedtægterne §5 stk. 6
   Hent de to forslag fra bestyrelsen her.
  2. Forslag fra klubberne
   Skal skriftligt fremsendes til formandens mailadresse senest første lørdag i september (01-09-2018).
   Hent de syv forslag der er indkommet fra fem klubber.
 6. Valg til
  1. Bestyrelsen
   John Munthe og Jim Christensen ønsker ikke genvalg.
   Piet Beke og Susanne Munthe ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  2. Bestyrelsen foreslår følgende personer til valg
   ⋅  Søren Vestergaard, Holbæk for 2 år (kandidat til formand)
   ⋅  Niels Markussen, Hjortespring for 1 år (kandidat til næstformand og matchleder)
   ⋅  Carsten Holm, Søllerød for 2 år (kandidat til puljeplanlægger)
   ⋅  Michael V. Jensen, Dragør for 2 år (kandidat til slutspilsplanlægger)
  3. Suppleanter
   Bestyrelsen foreslår
   ⋅  Michael Schmidt, Fredensborg
  4. Revisor
   Bestyrelsen foreslår Henning Bergh, Trelleborg Golfklub, Slagelse
 7. Eventuelt

Referat fra Årsmøde – Øst

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Thorkild Kristensen, Ishøj Golfklub
  Thorkild Kristensen valgt og konstaterer, at mødet er lovlig indkaldt og beslutningsdygtigt.
 2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning 2018
  Formanden gennemgik væsentlige punkter til at underbygge beretningen.
  Følgende kommentarer fulgte beretningen:
  Jens Bruhn, Furesø Golfklub: fra Furesøs side håber man, at der igen kommer tilknytning til DGU. Jens håber på, at alle understøtter arbejdet på, at tilknytningen til DGU genoptages.
  Jørgen Svendsen Royal Golfklub: Med forskelligheden i turneringsbetingelserne for øje mellem Øst og Vest udtrykker han forståelse for, at DGU afbryder op- og nedrykning i forhold til Regionsgolfen.
  Henrik Johansen Vallø: Ønsker tilmeldingsdato for kvalifikationsrækkerne.
  Formanden: DGU har givet klubberne meddelelse ang. tilmeldingsdato (i oktober). Er der færre end seks tilmeldte hold, oprettes kvalifikationsrækken ikke. De kan i stedet tilmeldes Regionsgolf, hvor deadline er 15. januar 2019.
  Hjemmesiden velfungerende især med fokus på resultat- og informationsformidling.
  Ingen yderligere kommentarer til sponsorsituationen over, at det er svært at skaffe sponsorer.
  Beretningen er godkendt.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  Regnskabet godkendt
 4. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse
  Den kommende bestyrelse foreslår uændret tilmeldingsgebyr.
  Budgettet godkendt
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen
   1. Forslag Nr. B- 01 Forslag til nye turneringsbetingelser.
    Motivering
    • Senior-, Veteran – og superveteran-rækkerne deles op efter handicap, efter samme princip som ABCD-rækkerne.
    • Begrænsning at brug af spillere på flere hold er fjernet, incl. muligheden for at bruge divisionsspillere.
    • Turneringsbetingelserne for ABCD og for Senior-, veteran- og superveteran-rækkerne er lagt sammen i ét sæt betingelser.
    • De lokale regler vedr. afstandsmåling og bold flyttet på green er taget bort igen, da de nu bliver dækket af de nye golfregler for 2019.
    • Derudover diverse redaktionelle justeringer.
    Man kan ikke spille på 2 hold i samme række. Efter debat blev dette fastslået.
    Den kommende bestyrelse vil gå meget langt for at genoptage samarbejde med DGU og arbejde for at man kan forene Øst og Vest i Regionsgolf Danmark
    Forslaget er vedtaget
   2. Forslag Nr. B- 02 Forslag tekst Ændringsforslag for vedtægterne – Ledelse §5 stk. 6.
    Nuværende tekst:Formanden repræsenterer Regionsgolf-Danmark Øst.
    Ny tekst:Formanden, sammen med et bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan tegne Regionsgolf-Danmark Øst.
    Motivering:Juridisk er ordet tegner det korrekte i forhold til at kunne underskrive på foreningens vegne og at der nu skal minimum to til at tegne foreningen.
    Forslaget vedtaget
  2. Forslag fra klubberne. Skal skriftligt fremsendes til formandens mailadresse senest første lørdag i september (01-09-2018).
   1. Forslag K.01: Forslaget trækkes.
   2. Forslag K-02 + K-05: Vanskelighed i planlægningen mht. til køreafstandene vil være næsten uoverstigelig. Derfor tilråder bestyrelsen, at holdkaptajnerne indbyrdes finder en fornuftig løsning.
    Forslagene trækkes.
   3. Forslag K-03 + K-07: Forkastet.
    Vi kører videre med 4 herrer og 2 damer (single + foursome).
   4. Forslagene K-04 og K-06: Forslagene trækkes.
 6. Valg til
  1. Bestyrelsen
   1. John Munthe og Jim Christensen ønsker ikke genvalg.
    Piet Beke og Susanne Munthe ønsker at udtræde af bestyrelsen.
   2. Bestyrelsen foreslår følgende personer til valg
    • Søren Vestergaard, Holbæk for 2 år (kandidat til formand)
    • Niels Markussen, Hjortespring for 1 år (kandidat til næstformand og matchleder)
    • Carsten Holm, Søllerød for 2 år (kandidat til puljeplanlægger)
    • Michael V. Jensen, Dragør for 2 år (kandidat til slutspilsplanlægger)
     De opstillede kandidater valgt med stor applaus.
  2. Suppleanter
   Bestyrelsen foreslår

   • Michael Schmidt, Fredensborg. Michael Schmidt, Fredensborg er valgt.
   • Lars Engel, Albertslund blev foreslået.Lars Engel, Albertslund er valgt som 2. suppleant.
  3. Revisor
   Bestyrelsen foreslår Henning Bergh, Trelleborg Golfklub, Slagelse.
   Henning Bergh valgt.
 7. Eventuelt.
  Jørren Kjær, Frederikssund: Foreslår at Regionsgolfen indfører dresscote. Anbefaler at spillerne møder op med klubbens logo på poloen.
  Koordinatorerne betænkes for deres store arbejde med en pitchfork med Regionsgolfens logo.

Dirigent:                                                              Referent
Thorkild Kristensen                                          Susanne Munthe