Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Sebber Kloster Golf Klub den 8. oktober 2017

 

Dagens fælles program for ABCD og Senior/Veteran

08.00 — Indskrivning og morgenkaffe
09.00 — Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
10.30 — Præsentation af ny hjemmeside
10.45 — Årsmøde Regionsgolf Vest senior/veteran
12.15 — Frokost inkl. 1 øl/vand
13.15 — 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

 

Årsmøde – Regionsgolf Vest Senior/Veteran

Kl. 10.45 – 12.15

Turneringsledelse
Knud Højgaard, Finn Lund, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er:
  Knud Højgaard (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
  Finn Lund (modtager ikke genvalg)
  Turneringsledelsens forslag til valg har desværre trukket sit kandidatur i 11. time
 7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Kristian Gustafson, Frederikshavn Golf Klub
 9. Eventuelt

Forslag til behandling på Regionsgolf Vest Senior/Veteran årsmødet skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september 2017.

Med venlig hilsen
Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Knud Højgård – formand