Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Greve Golfklub søndag den 8. oktober 2017

 

Dagens program

08:30 — Morgenkaffe med rundstykke.
09.00 — Indskrivning og udlevering af scorekort.
10.00 — Gunstart 9 hullers stableford. Fuld SPH.
12.15 — Frokost incl. 1 øl/vand.
13.15 — Årsmøde.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen indstiller Gert Meyer Madsen, Halsted Kloster
 2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning 2017
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen
  2. Forslag fra klubberne
 6. Valg til
  • Bestyrelsen
   – Næstformand Piet Bake modtager genvalg.
   – Kasserer Susanne Munthe modtager genvalg.
   – Webmaster & Slutspilsplanlægger Michael Hansen modtager genvalg.
  • Suppleanter
   – Søren Vestergaard modtager genvalg.
  • Revisor
   Bestyrelsen foreslår Kjeld Andreasen, Sorø Golfklub
 7. Præsentation af ny hjemmeside for RegionsGolf Danmark
 8. Eventuelt

Klik på nedenstående PDF-ikon for at hente dagsorden og samtlige bilag i en PDF-fil.

Referat fra Årsmøde – Øst afholdt i Greve Golfklub den 8. oktober 2017

10. oktober 2017

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsens kandidat vælges: Gert Meyer Madsen konstaterer, at årsmødet er lovligt varslet.
  Helle Faber (Hedeland) og Inge B. Hansen (Halsted Kloster) vælges som stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
  Godkendt
 3. Forelæggelse af regnskab
  Regnskab godkendt
 4. Forelæggelse af budget
  Budget godkendt
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen
   B-01. Vedtaget med følgende bemærkninger:
   Bestyrelsen har aftalt med Vest, at oprettelsen af SD og VD er en forsøgsordning i Øst i 2018.
   Man kan bruge spillere i intervallet 18,5 – 36. Spillere med højere handicap end 36 er tilladt, men de spiller til hcp 36. B-01 punkt e: blev forkastet. Diskussionen om at spille med 7/8 handicap i SC og VC, blev ikke vedtaget.
   B-02 Vedtaget.
   B-03 Vedtaget med følgende bemærkning: I D-rækken kan også tilmeldes 2 hold.
   B-04 Vedtaget med følgende bemærkning: Ved tilstrækkeligt antal tilmeldte hold forbeholder bestyrelsen sig ret til at oprette en SVA-række med 4 puljer a 4 hold. I modsat fald oprettes 2 puljer af 4 hold.
   B-05 Bestyrelsens forslag godkendt med følgende bemærkninger:
   Det blev her diskuteret, hvorvidt DGU skulle oprette en kvalifikationsrække for seniorer. En vejledende afstemning med 17 for, 5 imod og 10 undlod at stemme. Resultatet af afstemningen gav formanden anledning til følgende: at rette henvendelse til den samlede koordinatorgruppe for at få afdækket, hvorvidt der er overvejende flertal for kvalifikationsrækken i DGU-regi kontra nuværende ordning, hvor SA-rækken kvalificerer til DGU.
   B-06. Vedtægtsændringerne.
   Forslaget blev vedtaget med følgende bemærkninger:
   An §4 stk. 1 ændres til: turneringsbetingelserne er tilgængelige på hjemmesiden inden tilmeldingerne påbegyndes.
  2. Forslag fra klubberne
   K-01: Forslaget har ikke fundet velvilje i forsamlingen.
   K-02: Forslaget ikke vedtaget.
   K-03: Forslaget er trukket af forslagsstiller.
   K-04: Når protester, hvor det er påstand mod påstand, behandles, vil det fremadrettet ske face to face med en bestyrelsesrepræsentant.
   K-05: Forslaget er allerede vedtaget under forslag B-04 fra bestyrelsen.
   K-06: Forslaget trækkes, da det er behandlet under forslag B-05 fra bestyrelsen.
   K-07: Forslaget trukket af forslagsstiller
   K-08: Årsmødet afgjorde, at honnør på 1. tee afgøres af holdkaptajnerne.
 6. Valg til Bestyrelsen, Suppleant og Revisor:
  • Næstformand Piet Beke modtager genvalg. Valgt
  • Kasserer og sekretær Susanne Munthe modtager genvalg. Valgt
  • Webmaster og Slutspilsplanlægger Michael Hansen modtager. Valgt
  • Suppleanter Søren Vestergaard modtager genvalg. Valgt
  • Revisor Bestyrelsen foreslår Kjeld Andreassen Sorø. Valgt
  • Observatører tilforordnet bestyrelsen i sæson 2017/2018
   Carsten Holm Søllerød, Michael Weile Jensen Dragør, Niels Markussen Hjortespring,
 7. Præsentation af den nye hjemmeside for Regionsgolf Danmark
  Årsmødet bifaldt den nye hjemmeside og fandt den spændende.
 8. Evt.
  Steen Rønlev Nexø: Prisen er faldet for færgen til Bornholm og holdene er meget velkomne. Forslag fra øen stilles næste år.
  Bornholm stiller hold i SA, VE og SVA. Har nogle klubber lyst til at spille på Bornholm og møde hold i disse rækker, bedes man give formanden et hint.
  Fantastisk Regionsfinale i Værebro.
  Forslag til bestyrelsen: præmieoverrækkelsen skal være før frokosten, så der er spillere til applaus.
  Stor tak til dirigenten

Referent: Susanne Munthe
Dirigent: Gert Meyer Madsen, Halsted Kloster

Hent underskrevet referat her

Deltagerliste og turnering