Turneringskomite – Øst

John Munthe, Piet Beke og Jim Christensen – Se kontaktdata under Bestyrelsen


Turneringskomite – Vest ABCD

Steen Ogstrup, Birthe Hvid og Karsten Troelsen – Se kontaktdata under Bestyrelsen


Turneringskomite – Vest Senior/Veteran

Har IKKE etableret en Turneringskomité. Der henvises til Bestyrelsen