Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Odense Golfklub søndag den 7. oktober 2018

 

Dagens program

08.00 — Indskrivning og morgenkaffe
09.00 — Årsmøde Regionsgolf Vest sen/vet
10.45 — Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
12.15 — Frokost inkl. 1 øl/vand
13.00 — 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Turneringsledelse

Knud Højgaard, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen, Janni Jepsen

Dagsorden årsmøde Vest Sen/Vet
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er:
  Peter Thingholm (modtager genvalg)
  Freddy Sunesen (modtager genvalg)
  Jørgen Strøm (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
 7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Kristian Gustafson, Frederikshavn Golf Klub
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september.


Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 325 pr. person. Betaling bedes overført til
Sen./Vet. konto: 9624 4393 445 241 – husk ved indbetaling at angive Årsmøde+ Klubnavn”. Betaling senest den 30. september 2018

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen. Afsenderen vil være Odense GK, da turneringen er sat op i deres licens.

Seneste frist for tilmelding til Årsmødet er søndag den 30. september 2018