Print Friendly, PDF & Email

Referat årsmøde 2018 ABCD Vest

Årsmødet afholdes i Odense Golfklub søndag den 7. oktober 2018

Dagens fælles program for Senior/Veteran og ABCD

08.00 – Indskrivning og morgenkaffe
08.30 – Årsmøde Sen/Vet Vest
10.15  – Kort pause
10.30 – Årsmøde ABCD Vest
12.00 – Frokostbuffet m. øl/vand
13.00 – 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Dagsorden årsmøde Vest ABCD

Bestyrelsen
Steen Ogstrup, Birte Hvid, Bjarne G. Jensen, Karsten Troelsen, Kurt Jensen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – download revideret regnskab
 6. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  På valg er:
        – Steen Ogstrup, Aarhus Aadal Golf Club (modtager genvalg)
        – Karsten Troelsen, Gyttegård Golf Klub (modtager genvalg)
        – Kurt Jensen, Hals Golf Klub (modtager genvalg)
  Bestyrelsen foreslår genvalg
  Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Kyndesgaard
 9. Forslag til vedtægtsændringer
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Bestyrelsen ABCD Vest fremlægger forslag til vedtægtsændringer § 3 og § 5

Klik her for at hente dokumentet

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 325 pr. person. Betaling bedes overført til
Sen./Vet. konto: 9624 4393 445 241 – husk ved indbetaling at angive Årsmøde+ Klubnavn”. Betaling senest den 30. september 2018

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen. Afsenderen vil være Odense GK, da turneringen er sat op i deres licens.

Seneste frist for tilmelding til Årsmødet er søndag den 30. september 2018